Nick Carter is Married

14. april 2014 at 14:13 | Lenny & Downpour |  News | Backstreet Boys


Je tomu skutečně tak. Nick Carter si 12. 04. 2014 si vzal svou dlouholetou
přítelkyni Lauren Kitt. Zvolili venkovní obřad na Santa Barbaře, a samozřejmě se
svatby účastnili všichni jejich přátelé, včetně ostatních z Backstreet Boys.
Nick napsal na svůj twitter tuto zprávu:

"Happiest day of my life 4-12-2014 I married my best friend and woman of my
dreams. Lauren Kitt Carter honeymoon time!"
"Nejšťastnější den mého života 12.4.2014 jsem si vzal svojí nejlepší kamarádku
a ženu mých snů. Lauren Kitt Carter líbánky!"

Littrellovi dali na internet také video, které natočili během cesty na svatbu Nicka a Lauren:

Nickovi i Lauren gratulujeme a přejeme mnoho štěstí, zdraví a samozřejmě
spoustu vzájemné lásky, ať jim to klape.


Backstreet Boys' Instagram | March 25, 2014

14. april 2014 at 14:13 | Lenny & Downpour |  Twitter | Backstreet Boys

"Hear it's still snowing for some of you. Let the countdown to the #BSBCruise2014
begin 😉☀️ http://backstreetboyscruise.com"

"Slyšeli jsme, že pro některé z vás stále sněží. Započněme odpočítávání do začátku
#BSBCruise2014 😉☀️ httú://backstreetboys.com"


image host

 


Brian's Twitter | January 01, 2011

2. april 2014 at 16:17 | Lenny & Downpour |  Twitter | Brian Littrell

"Hey hey hey. Happy New Year,,,,,,,, chirp."

"Hey hey hey. Šťastný Nový rok,,,,,,,, chirp."


image host"This is what we get to look at. The Media. Hahahahahhahahaha chirp"

"Tohle je to na co se dneska soustředíme. Média. Hahahahahhahahaha chirp"

image hostBrian's Twitter | December 31, 2010 #2

2. april 2014 at 16:15 | Lenny & Downpour |  Twitter | Brian Littrell

"I can't hold it much longer. Its falling its falling! Hahahahaha chirp"

"Neudržím to o moc dýl. Padá to, padá to! Hahahahaha chirp"


image host


Brian's Twitter | December 31, 2010

2. april 2014 at 16:14 | Lenny & Downpour |  Twitter | Brian Littrell

"Wow Time Square in NYC. This pic is what tomorrow will feel like
( A Blur) chirp"

"Wow Time Squere v NYC. Tato fotka je to, jak se zítra budeme cítit! chirp"


image hostBrian's Twitter | December 30, 2010

2. april 2014 at 16:12 | Lenny & Downpour |  Twitter | Brian Littrell

"Its up to your knee's out there. Baby its cold outside.NYC blanketed
in white! Chirp"

"Venku je to až po kolena. Baby venku je zima NYC je pokrytý bílem.
Chirp"


image host


Brian's Twitter | December 25, 2010

2. april 2014 at 16:11 | Lenny & Downpour |  Twitter | Brian Littrell

"Waiting for Jolly ole Saint Nick! Chirp"


image host


Brian's Twitter | December 19, 2010

2. april 2014 at 16:10 | Lenny & Downpour |  Twitter | Brian Littrell

"A master of disguises a home made blue dolfin man watch out!!"

"Velitel domácích převleků, pozor delfíní muž!!"


image host


"Baylee is growing up so fast!!!!! :) chirp"

"Baylee roste tak rychle!!!!! :) chirp"


image host


Brian's Twitter | December 15, 2010

2. april 2014 at 16:09 | Lenny & Downpour |  Twitter | Brian Littrell

"It's my long lost twin. Chirp"

"Tohle je mé dlouho ztracené dvojče. Chirp"


image host"Look I caught Santa in the uper left hand corner. He's about to
come to town. Chirp"
"Kouknětě zachytil jsem Santu v levém horním rohu. Asi přijíždí do města. Chrip"


image host"Wow beautiful lights at Disney. :) chirp"

"Wow nádherná světla v Disney. :) chirp


image host"I got a chance to sign the book at the Brown Derby at Disney.
Great food, was fun. Chirp."

"Dostal jsem šanci zapsat se do knihy v Brown Derby v Disney.
Skvělé jídlo, byla zábava. Chrip."


image host